1
Tỉnh thành : HẢI PHÒNG
Điện thoại: 02253558406
Người đại diện: Trần Nam Thắng
Mã số thuế: 0201921667-005
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TK QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI – CCT HẢI AN – THÀNH TÔ

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu