1
Tỉnh thành : HẢI PHÒNG
Điện thoại: 02253625638
Người đại diện: Đỗ Duy Nghĩa
Mã số thuế: 0201921748-002
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TK QL KHOẢN THU CT THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ – CCT HẢI AN – TRƯỚC BẠ

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu