1
Tỉnh thành : VĨNH PHÚC
Người đại diện: NGUYỄN ĐÌNH VĨNH
Mã số thuế: 2500621577
TK QUẢN LÝ KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ -CCT YÊN LẠC