1
Tỉnh thành : LONG AN
Điện thoại: 02723871280
Người đại diện: NGÔ PHƯỚC NAM
Mã số thuế: 1101903384
TK QUẢN LÝ THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ-CCT BẾN LỨC