1
Tỉnh thành : QUẢNG BÌNH
Người đại diện: Phạm Văn Thọ
Mã số thuế: 3101064767-015
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TKQL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ – CCT BỐ TRẠCH – HẠTRẠCH

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu