1225
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại: (024) 38252498
Email: info@mie.com.vn
Website: mie.com.vn
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP – CTCP (MIE)

Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp – CTCP (MIE) được thành lập trên cơ sở của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp và các Quyết định liên quan, với số vốn điều lệ tại thời điểm hiện tại là: 1.419.915.000.000 đồng, trong đó vốn thuộc sở hữu Nhà nước chiếm 99,57% vốn điều lệ, vốn thuộc sở hữu các cổ đông khác chiếm 0,43% vốn điều lệ. Tổng công ty Máy và thiết bị công nghiệp – CTCP chính thức hoạt động từ ngày 20 tháng 01 năm 2017 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần (thay đổi lần thứ 7) do Phòng Đăng ký Kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp và hoạt động theo Điều lệ của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp – CTCP, phù hợp với Luật Doanh Nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan.

Thông tin chung về Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp – CTCP

Tên giao dịch:TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP – CTCP

Tên giao dịch bằng tiếng Anh: Machines and Industrial Equipment Corporation

Tên viết tắt: MIE

Đại diện pháp luật: Ông Lê Quốc Hưng, Chức vụ: Tổng giám đốc.

Trụ sở chính: Số 7A, Phố Mạc Thị Bưởi, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (84).(24).38252498;  Fax: (84).(24).38261129

Email: info@mie.com.vn

Website: mie.com.vn

Mã số doanh nghiệp (mã số thuế): 0100101379

Cơ quan chủ quản: Bộ Công Thương

  • CÔNG NGHIỆP – THIẾT BỊ & PHỤ TÙNG
  • VÒNG ĐỆM
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI