1
Điện thoại: 02513824370
Người đại diện: Nguyễn Tùng Nghĩa
Mã số thuế: 3603590788-004
Ngành nghề chính: Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh
Ngày cấp: 07/12/2018
Trạng Thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
TRẠM XĂNG DẦU TÂN PHÚ – CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU XĂNG DẦU TÍN NGHĨA

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
  • Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh