1
Tỉnh thành : TIỀN GIANG
Người đại diện: Nguyễn Thị Diệu
Mã số thuế: 1201632875
Ngành nghề chính: Hoạt động của các bệnh viện, trạm xá
Ngày cấp: 17/08/2020
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
TRẠM Y TẾ XÃ TÂN MỸ CHÁNH

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các bệnh viện, trạm xá