1
Tỉnh thành : QUẢNG BÌNH
Người đại diện: TƯỞNG CHÍ THÀNH
Mã số thuế: 3101066517
Ngành nghề chính: Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan
TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HUYỆN QUẢNG TRẠCH

Danh mục ngành nghề:

  • Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan