1
Tỉnh thành : QUẢNG NGÃI
Điện thoại: 02556865384
Người đại diện: NGUYỄN CÔNG VINH
Mã số thuế: 4300832912
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ nông nghiệp
TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HUYỆN TRÀ BỒNG

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động dịch vụ nông nghiệp