1
Người đại diện: LÂM VĂN CHUNG
Mã số thuế: 6101258165
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ nông nghiệp
Ngày cấp: 22/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HUYỆN TU MƠ RÔNG

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động dịch vụ nông nghiệp