1
Tỉnh thành : Thành phố Plei Ku / GIA LAI
Điện thoại: 02693822079
Người đại diện: VÕ ĐĂNG YÊN
Mã số thuế: 5901112438
TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ PLEIKU

Danh mục ngành nghề:

  • Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan