Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật Tỉnh Thanh Hóa

474 Hải Thượng Lãn Ông, P. Tân Sơn, Tp. Thanh Hóa, Thanh Hoá
21 Tháng Mười, 2021 / 15
Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật Tỉnh Thanh Hóa
Tỉnh thành : THANH HÓA
Điện thoại : (0237) 3954173
Di động : 0916.803.115

Thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hoá (sau đây gọi tắt là Trung tâm, CDC Thanh Hóa) trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Trung tâm Truyền  thông – Giáo dục sức khỏe và…