1
Người đại diện: PHẠM GIA KHẢI
Mã số thuế: 0108544686
Ngày cấp: 11/12/2018
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
TRUNG TÂM KINH TẾ SỐ