1
Điện thoại: 02393693826
Người đại diện: Mai Trường Sinh
Mã số thuế: 3002133787
Ngành nghề chính: Hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hoá khác
Ngày cấp: 04/04/2019
Trạng Thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
TRUNG TÂM LƯU TRỮ LỊCH SỬ TỈNH HÀ TĨNH

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hoá khác