2
Tỉnh thành : Thành phố Yên Bái / YÊN BÁI
Điện thoại: 02163854207
Người đại diện: Hoàng Thị Thanh Thủy
Mã số thuế: 5200894804
Ngành nghề chính: Hoạt động thư viện và lưu trữ
TRUNG TÂM LƯU TRỮ LỊCH SỬ TỈNH YÊN BÁI

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động thư viện và lưu trữ