1
Điện thoại: 02438685523
Người đại diện: Nguyễn Quốc Hoàn
Mã số thuế: 0109301326
Ngày cấp: 10/08/2020
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN DƯỢC LIỆU ĐỨC TOÀN