1
Điện thoại: 0355454771
Người đại diện: TRầN THị TRúC QUỳNH
Mã số thuế: 1402149266
Ngành nghề chính: Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Ngày cấp: 09/09/2020
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ ĐÔNG HƯNG

Danh mục ngành nghề:

  • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu