1
Người đại diện: LÊ TRẦN CHÂU QUÂN
Mã số thuế: 4500630060
Ngành nghề chính: Giáo dục khác
Ngày cấp: 08/03/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ GIÓ ĐÔNG NINH THUẬN

Danh mục ngành nghề:

  • Giáo dục khác