1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại: 9330976
Người đại diện: Ngô Huy Du
Mã số thuế: 0108563142
Ngành nghề chính: Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật
TRUNG TÂM PHÂN TÍCH VÀ MÔI TRƯỜNG

Danh mục ngành nghề:

  • Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật