2
Tỉnh thành : QUẢNG TRỊ
Người đại diện: Nguyễn Hùng Sơn
Mã số thuế: 3200693332
Ngày cấp: 23/05/2019
Trạng Thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỤM CÔNG NGHIỆP VÀ KHUYẾN CÔNG HUYỆN GIO LINH