1
Điện thoại: 02623777744
Người đại diện: HOÀNG VĂN AN
Mã số thuế: 6001655426
Ngành nghề chính: Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp
Ngày cấp: 03/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT EA H’LEO

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp