2
Tỉnh thành : TUYÊN QUANG
Điện thoại: 02073855753
Người đại diện: HÀ NGỌC HỪNG
Mã số thuế: 5000865644
Ngày cấp: 05/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN CHIÊM HÓA