1
Tỉnh thành : SÓC TRĂNG
Điện thoại: 02993663168
Người đại diện: Nguyễn Quốc Tuấn
Mã số thuế: 2200764013
Ngành nghề chính: Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp
Ngày cấp: 28/05/2019
Trạng Thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp