1
Điện thoại: 02432123961
Người đại diện: Lê Quý Kha
Mã số thuế: 0109301277
Ngành nghề chính: HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Ngày cấp: 10/08/2020
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
TRUNG TÂM TÀI NGUYÊN NÔNG NGHIỆP TOÀN CẦU

Danh mục ngành nghề:

  • HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ