9
Tỉnh thành : LÂM ĐỒNG
Điện thoại: 0946567603
Người đại diện: Nguyễn Vũ Linh Sang
Mã số thuế: 5801466426
Ngày cấp: 16/06/2021
Trạng Thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
TRUNG TÂM TÍCH HỢP DỮ LIỆU VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH LÂM ĐỒNG