1
Tỉnh thành : QUẢNG NGÃI
Người đại diện: Bùi Thị Ngọc Thanh
Mã số thuế: 4300833232
Ngành nghề chính: Hoạt động quỹ tín thác, các quỹ và các tổ chức tài chính khác
Ngày cấp: 01/03/2019
Trạng Thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG – VĂN HÓA – THỂ THAO HUYỆN BÌNH SƠN

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động quỹ tín thác, các quỹ và các tổ chức tài chính khác