1
Tỉnh thành : BÌNH DƯƠNG
Điện thoại: 02743752052
Người đại diện: VÕ THANH BÌNH
Mã số thuế: 3702726172
Ngành nghề chính: Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp
TRUNG TÂM VĂN HÓA, THỂ THAO – HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG PHƯỜNG DĨ AN

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp