1
Tỉnh thành : AN GIANG
Điện thoại: 02963822489
Người đại diện: Nguyễn Thành Nhân
Mã số thuế: 1602117670
Ngành nghề chính: Giáo dục văn hoá nghệ thuật
TRUNG TÂM VĂN HÓA – THỂ THAO THỊ XÃ TÂN CHÂU

Danh mục ngành nghề:

  • Giáo dục văn hoá nghệ thuật