1
Điện thoại: 02973834120
Người đại diện: Trần Văn Hy
Mã số thuế: 1702200065
Ngành nghề chính: Hoạt động thể thao
Ngày cấp: 13/07/2020
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
TRUNG TÂM VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ TRUYỀN THANH HUYỆN TÂN HIỆP

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động thể thao