2
Tỉnh thành : NINH THUẬN
Người đại diện: TRƯỢNG VĂN QUÂN
Mã số thuế: 4500629604
Ngày cấp: 14/02/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
TRUNG TÂM VĂN HÓA – THỂ THAO VÀ TRUYỀN THANH HUYỆN THUẬN NAM