1
Tỉnh thành : QUẢNG NAM
Người đại diện: CHÂU NGỌC VĨNH
Mã số thuế: 4001171767
Ngành nghề chính: Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hoá và các dịch vụ xã hội khác (trừ bảo đảm xã hội bắt buộc)
TRUNG TÂM VĂN HÓA – THỂ THAO VÀ TRUYỀN THANH – TRUYỀN HÌNH HUYỆN NAM GIANG

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hoá và các dịch vụ xã hội khác (trừ bảo đảm xã hội bắt buộc)