1
Tỉnh thành : BẮC GIANG
Người đại diện: Nguyễn Thanh Tuấn
Mã số thuế: 2400858702
Ngành nghề chính: Hoạt động phát thanh, truyền hình
TRUNG TÂM VĂN HÓA – THÔNG TIN VÀ THỂ THAO HUYỆN LỤC NGẠN

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động phát thanh, truyền hình