1
Người đại diện: Nguyễn Thị Thanh Hiền
Mã số thuế: 2400860733
Ngày cấp: 01/04/2019
Trạng Thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
TRUNG TÂM VĂN HÓA – THÔNG TIN VÀ THỂ THAO THÀNH PHỐ BẮC GIANG