1
Người đại diện: Từ Công Hải
Mã số thuế: 3002131726
Ngành nghề chính: Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình
Ngày cấp: 08/03/2019
Trạng Thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
TRUNG TÂM VĂN HÓA – TRUYỀN THÔNG THÀNH PHỐ HÀ TĨNH

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình