1
Tỉnh thành : CAO BẰNG
Điện thoại: 02063861569
Người đại diện: BẾ THỊ TUYỀN
Mã số thuế: 4800913616
Ngành nghề chính: Hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hoá khác
Ngày cấp: 22/07/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
TRUNG TÂM VĂN HÓA VÀ TRUYỀN THÔNG HUYỆN HÒA AN

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hoá khác