1
Tỉnh thành : CAO BẰNG
Người đại diện: LÊ THỊ NHUNG
Mã số thuế: 4800911111
Ngành nghề chính: Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa
Ngày cấp: 21/03/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN HÒA AN

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa
  • Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác
  • Hoạt động y tế