TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Số 334 Nguyễn Trãi, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân
16 Tháng Mười, 2023 /
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Ngành nghề : THƯƠNG MẠI - CÔNG TY
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại : 0912452388
Người đại diện : Nguyễn Anh Tuấn

Nhà trường luôn xác định yếu tố “chất lượng” luôn là mục tiêu và kim chỉ nam cho mọi hoạt động của mình. Công tác đảm bảo chất lượng (ĐBCL), kiểm định chất lượng (KĐCL) và xếp hạng đại học được lãnh đạo các cấp của Nhà trường đặc biệt quan tâm trong suốt quá…