1197
TRƯỜNG ĐH HOA SEN
1/ HỆ CAO ĐẲNG
2/ HỆÂ KỸ THUẬT VIÊN:
– THIẾT KẾ & PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG WEB
– KỸ XẢO ÂM THANH – HÌNH ẢNH
– MẠNG WINDOWS NT/2000
– THIẾT KẾ ĐỒ HỌA
– THƯ KÝ Y KHOA
– ĐỒ HỌA KIẾN TRÚC
3/ LIÊN KẾT ĐÀO TẠO:
– UNITED BUSINESS INSTITUTE – BRUSSELS ( BỈ) – ĐÀO TẠO BBA
  • TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, HỌC VIỆN
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI