1
Điện thoại: 02743872866
Người đại diện: TRẦN HỮU LỢI
Mã số thuế: 3702728388
Ngành nghề chính: Giáo dục mầm non
Ngày cấp: 11/12/2018
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
TRƯỜNG MẦM NON PESTRUS KÝ

Danh mục ngành nghề:

  • Giáo dục mầm non