1
Tỉnh thành : ĐIỆN BIÊN
Người đại diện: TRƯƠNG THANH TỊNH
Mã số thuế: 5600324189
Ngành nghề chính: Giáo dục tiểu học
TRƯỜNG PTDTBT THCS TỦA THÀNG

Danh mục ngành nghề:

  • Giáo dục tiểu học