1
Người đại diện: Nguyễn Việt ánh
Mã số thuế: 6400406069
Ngày cấp: 03/04/2019
Trạng Thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
TRƯỜNG TIỂU HỌC HÙNG VƯƠNG