1
Người đại diện: Nguyễn Tấn Vũ
Mã số thuế: 4300857392
Ngày cấp: 09/09/2020
Trạng Thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 THỊ TRẤN CHÂU Ổ