1
Tỉnh thành : SƠN LA
Người đại diện: BÙI MINH TUẤN
Mã số thuế: 5500575615
TRƯỜNG TIỂU HỌC – THCS CHIỀNG KHOI