1
Tỉnh thành : SƠN LA
Người đại diện: ĐÀM THỊ XUÂN
Mã số thuế: 5500579793
Ngành nghề chính: Hoạt động trung gian tiền tệ khác
TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS HUY TƯỜNG

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động trung gian tiền tệ khác