1
Tỉnh thành : SƠN LA
Người đại diện: ĐỖ THỊ QUYẾT
Mã số thuế: 5500579472
Ngành nghề chính: Hoạt động trung gian tiền tệ khác
Ngày cấp: 14/02/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS MƯỜNG LANG

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động trung gian tiền tệ khác