1
Người đại diện: Trần Thanh Hiền
Mã số thuế: 1101961442
Ngày cấp: 09/09/2020
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ BÌNH THẠNH