35
TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA TP. HCM
KẾ TOÁN, THUẾ, TÀI CHÍNH, TIN HỌC, ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG, NÂNG CAO NGHIỆP VỤ
CUNG CẤP PHẦN MỀM KẾ TOÁN, TƯ VẤN, DV KẾ TOÁN, THUẾ.
SÁCH THỰC HÀNH KẾ TOÁN TRÊN EXCEL, ACCESS.
  • TRƯỜNG CHUYÊN NGHIỆP, DẠY NGHỀ
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI