1739
Ngành nghề : XÃ HỘI - TỔ CHỨC
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)39322708
TT BẢO TRỢ XÃ HỘI TRẺ EM THIỆT THÒI
NHẬN NUÔI TRẺ MỒ CÔI, KHUYẾT TẬT, SUY DINH DƯỠNG, GIA ĐÌNH KHÓ KHĂN TỪ 1-5 TUỔI.
\\\ 30 BÉ 1 LỚP BÁN TRÚ. 50 BÉ 1 LỚP NỘI TRÚ.
  • XÃ HỘI – TỔ CHỨC
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI