502
Ngành nghề : TRUNG TÂM ĐÀO TẠO
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)62558866
TT CÔNG NGHỆ & NỘI DUNG SỐ VTC ACADEMY
ĐÀO TẠO:
– LẬP TRÌNH GAME
– LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG MOBILE
– LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG WEB & PHẦN MỀM
– THIẾT KẾ ĐỒ HỌA 2D, 3D GAME, HOẠT HÌNH…
  • TRUNG TÂM ĐÀO TẠO
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI